Về trường cao đẳng công nghệ Bắc Hà

 

Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà được thành lập theo Quyết định số 906/QĐ-BGD&ĐT ngày 27/02/2006 và Quyết định số 4103/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/08/2006 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong suốt 15 năm hình thành và phát triển, Nhà trường không ngừng phấn đấu vì sự nghiệp trồng người, luôn lỗ lực trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho nhu cầu của xã hội. Với mục tiêu 30% lý thuyết học tại Nhà trường và 70% học thực tế, trải nghiệm tại Doanh nghiệp, Nhà trường đã ký kết Hợp đồng đào tạo theo đơn đặt hàng của các Doanh nghiệp như: Samsung Electronic Việt Nam, Canon Việt Nam, Tập đoàn JHL (JHL Group), Cty CP Dũng Mori, Tập đoàn Việt – Hàn (Việt – Hàn Group),… để sinh viên Nhà trường được học tập, trải nghiệm thực tế có hưởng lương tại Doanh nghiệp ngay từ năm học thứ nhất.

Hiện tại Nhà trường đang đào tạo hai nhóm ngành:

  1. Nhóm ngành Ngoại ngữ: Tiếng Nhật, Tiếng Hàn Quốc, Tiếng Anh
  2. Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật: Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử

Với phương châm: “rèn Đức, luyện Tài, vì ngày mai Lập nghiệp”

Sứ mệnh: Mở ra cơ hội học tập cho mọi người với chất lượng tốt, phục vụ cho nhu cầu học tập đa dạng với nhiều loại hình đào tạo, đa ngành, đa cấp độ, đáp ứng yêu cầu của Xã hội.

Tầm nhìn: Trở thành đơn vị trọng điểm về nghiên cứu, đào tạo đa ngành và từ xa của cả nước, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục đào tạo từ xa.