Về trung tâm đào tạo E-Learning

Trung tâm Đào tạo từ xa trực tuyến (gọi tắt là Trung tâm đào tạo E-learning) được thành lập theo QĐ:

 • Căn cứ Quyết định số 906/QĐ-BGD&ĐT ngày 27/02/2006 và Quyết định số 4103/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/08/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Thành lập trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà
 • Căn cứ Công văn số: 2065/TCGDNN-ĐTTX ngày 22/9/2021 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) về việc thực hiện đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà.

Chức năng – nhiệm vụ

 • Tổ chức triển khai đào tạo từ xa theo phương thức trực tuyến (E-learning) theo quy định;
 • Tư vấn, đề xuất các giải pháp cho lãnh đạo Trường về tổ chức triển khai đào tạo trực tuyến;
 • Hợp tác, liên kết với các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan, cá nhân trong và ngoài nước trong nghiên cứu, ứng dụng và triển khai các chương trình đào tạo E-learning;
  Thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học khác được Trường Đại học Mở Hà Nội giao.

Mục tiêu hoạt động

 • Mở cơ hội học tập cho mọi người, mọi lúc, mọi nơi với phương thức học tập trực tuyến (eLearning);
 • Cung cấp cho người học kiến thức chuyên môn, đảm bảo chuẩn đầu ra của CTĐT hệ chính quy bằng phương pháp học trực tuyến;
 • Nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu và sử dụng CNTT của người học;

Ban lãnh đạo công ty:

 • Thạc sĩ: Lê Minh Tiến
 • Chuyên môn được đào tạo: Quản lý kinh tế
 • Chức vụ: Giám đốc Trung tâm

———-

 • Nguyễn Văn Dũng
 • Trình độ: Cử Nhân
 • Chuyên môn được đào tạo: Ngôn ngữ Nhật
 • Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm

———-

 • Phương Thị Thanh
 • Trình độ: Cử Nhân
 • Chuyên môn được đào tạo: Ngôn ngữ Nhật
 • Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm

———

 • Đan Hoàng Nghĩa
 • Trình độ: Cử Nhân
 • Chuyên môn được đào tạo: Ngôn ngữ Nhật
 • Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm