Học phí

Căn cứ Quyết định số 906/QĐ-BGD&ĐT ngày 27/02/2006 và Quyết định số  4103/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà;

Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà;

Căn cứ vào Quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 19/02/2020 của Hội đồng Quản trị về việc phê duyệt đề nghị của Hiệu trưởng về mức thu học phí, lệ phí và các khoản thu khác năm 2020;

 Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà thông báo mức thu học phí, lệ phí và các khoản thu khác đối với hệ Cao đẳng năm 2021, cụ thể như sau:

  1. Mức thu học phí đối với các ngành: Tiếng Nhật – hình thức đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn

Học phí: 290.000đ/ 1 tín chỉ (đối với các môn học chung đại cương);

310.000đ/ 1 tín chỉ (đối với các MH/MĐ cơ sở ngành và chuyên ngành)

  1. Các khoản thu lệ phí:

– Lệ phí xét tuyển, BHYT, BHTT thu theo quy định hiện hành của Nhà nước.

– Lệ phí nhập học và làm thẻ sinh viên: 300.000đ/ 1 sinh viên.

  1. Thời gian áp dụng: kể từ ngày ký

– Yêu cầu Phòng QL Đào tạo, Phòng HC-TH, Phòng Quản lý GV-SV, Giáo viên chủ nhiệm, VP Trường phổ biến, hướng dẫn cho sinh viên hệ cao đẳng thực hiện theo tinh thần thông báo này.

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN NỘP HỌC PHÍ

Sinh viên có thể nộp học phí theo 1 trong các hình thức sau:

  1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm đào tạo trực tuyến (E- Learning) – BHUni

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà số 86, đường Trần Thủ Độ, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

  1. Nộp qua Tài khoản ngân hàng

Tên Tài khoản: TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN BHUni

Số TK: 108879105555, tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VIETINBANK)