Hỗ trợ sinh viên

HỖ TRỢ VIỆC HỌC TẬP

Nhập học/khai giảng

Căn cứ lịch Nhập học/Khai giảng, Trung tâm đào tạo E-learning thông báo cho sinh viên thời gian và địa điểm tổ chức Nhập học/Khai giảng.
Trong buổi Nhập học/Khai giảng, sinh viên được phổ biến, hướng dẫn và làm các thủ tục nhập học:
– Công bố Quyết định công nhận sinh viên
– Phổ biến qui chế, qui định học tập
– Hướng dẫn về chương trình học tập và đăng ký kế hoạch học tập toàn khoá và kỳ 1
– Hướng dẫn qui định và thủ tục xét miễn môn
– Phát tài khoản học tập
– Thông báo lớp quản lý, Chủ nhiệm lớp/Cố vấn học tập
– Sinh viên đăng ký điện thoại, e-mail liên lạc
– Hướng dẫn các phương thức nộp học phí
– Hướng dẫn cách đăng nhập và sử dụng hệ thống E-learning trong học tập
– Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (đối với trường hợp đặc biệt còn thiếu)
– Nộp phí hồ sơ và học phí kỳ 1 (trường hợp sinh viên bổ sung chưa nộp)

Tư vấn, hướng dẫn đăng ký Kế hoạch học tập

Tuỳ theo nhu cầu, khả năng và nguyện vọng của sinh viên về thời gian học tập, khối lượng học phần/môn học, sinh viên được Cố vấn học tập tư vấn, hướng dẫn đăng ký Kế hoạch học tập.
Sinh viên được xem xét khi đăng ký kế hoạch học tập rút ngắn thời gian hoặc kéo dài thời gian để phù hợp với điều kiện cá nhân.

Xét miễn học phần/môn học

Thực hiện đúng theo qui chế của Bộ lao động – thương binh và xã hội, sinh viên học cao đẳng – trung cấp cần hoàn thành tất cả các môn học trong chương trình đào tạo và được xét công nhận học phần đã tích luỹ. Vào đầu khoá học, Trung tâm đào tạo E-learning tổ chức xét miễn học phần/môn học cho sinh viên.

Sinh viên sẽ được Cố vấn học tập/Chủ nhiệm lớp tư vấn hướng dẫn làm thủ tục đăng ký xét miễn học phần/môn học theo qui định.
Học phí xét miễn là: theo quy định của nhà trường.
Thời gian tổ chức xét miễn học phần/môn học theo quy định của nhà trường (kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ đăng ký xét miễn của sinh viên). Sinh viên cần hoàn thiện hồ sơ nhập học và có quyết định công nhận sinh viên trước khi xét miễn học phần/môn học.
Sinh viên được xét miễn học phần/môn học nếu có nhu cầu tham gia học học phần/môn học đó cần đăng ký với Cố vấn học tập/Chủ nhiệm lớp để được hỗ trợ (kết quả học tập sẽ không được ghi nhận).

Tư vấn phương pháp học tập
Khi tham gia học, sinh viên được Cố vấn học tập/Chủ nhiệm tư vấn về phương pháp học tập trực tuyến, thực hiện các nội dung và hoạt động học tập trên hệ thống e-learning.

Hướng dẫn, giải đáp từ giảng viên chuyên môn

Trong mỗi môn học, nếu sinh viên có những vấn đề chưa hiểu rõ hoặc cần tìm hiểu thêm, khi đặt câu hỏi trên Hệ thống hỗ trợ H113 hoặc Diễn đàn thảo luận môn học sẽ được giảng viên hướng dẫn và giải đáp trong vòng 72h.
Trên lớp học trực tuyến VClass, trong phần thảo luận, sinh viên cũng có thể đặt câu hỏi để được giảng viên hướng dẫn, giải đáp. Cán bộ Quản lý lớp môn của Trung tâm E-learning sẽ trực và hỗ trợ giảng viên và sinh viên trên Diễn đàn thảo luận môn học, H113 và lớp học trực tuyến VClass.

Học liệu

Học liệu được biên soạn dành cho người tự học với nội dung được trình bày cô đọng, xúc tích, dễ tiếp thu; học liệu được trình bày dưới nhiều dạng (Richmedia, Mp3, text) để thuận tiện cho người học, người học có thể xem trực tiếp trên mạng hoặc tải miễn phí về máy tính cá nhân để học. Các bài giảng trực tuyến đều được ghi lại để sinh viên không tham gia buổi học trực tuyến cũng có thể vào xem. Học liệu cho đào tạo e-learning bao gồm hệ thống học liệu điện tử theo chuẩn qui định của Trường Đại học Mở Hà Nội được cung cấp miễn phí cho sinh viên, Xem tại đây.

Môi trường học tập trực tuyến

Xem tại đây

Chuẩn bị kỳ thi kết thúc học phần/môn học

Trước khi thi kết thúc học phần, sinh viên được Cố vấn học tập thông báo kế hoạch thi, điều kiện dự thi và kết quả học tập chuyên cần, giữa kỳ. Sinh viên được gửi phản hồi trong thời gian 02 ngày kể từ khi nhận được thông báo. Sinh viên không đủ điều kiện dự thi về hồ sơ và học phí cần liên lạc trực tiếp với Cố vấn học tập để được hỗ trợ.
Sinh viên được thông báo kế hoạch thi dự kiến theo năm và kế hoạch thi tháng (có tổ chức thi); được thông báo lịch thi chi tiết trước ngày thi 05 ngày.
Kết quả điểm tổng kết môn học của sinh viên được thông báo: Theo quy định của nhà trường.

Đăng ký địa điểm thi kết thúc học phần/môn học

Trung tâm đào tạo E-learning hỗ trợ cho sinh viên:Theo quy định của nhà trường.

Đăng ký học bổ sung

Nhà trường tổ chức học bổ sung cho các trường hợp sau:
– Điểm tổng kết dưới 4 điểm (tính theo thang điểm 10)
– Học để cải thiện điểm.
– Cố vấn học tập sẽ gửi thông báo để sinh viên đăng ký học bổ sung khi có kế hoạch mở lớp hoặc sinh viên có thể theo dõi kế hoạch mở lớp theo năm (đăng trên trang web).
– Sinh viên có nguyện vọng cần liên hệ với Cố vấn học tập để được hỗ trợ. Thời hạn tiếp nhận đăng ký và nộp học phí, sinh viên theo dõi qua mail và thực hiện theo đúng hướng dẫn của Cố vấn học tập.

HỖ TRỢ KHÁC

Sổ tay sinh viên

Hỗ trợ kỹ thuật

Khen thưởng

giải quyết các thủ tục hành chính

Chuyển đổi phương thức học tập

Đóng học phí

Tư vấn và hỗ trợ tìm việc