Danh sách đội ngũ nhà giáo ngành tiếng Nhật – Đào tạo từ xa

TT

Họ và tên Trình độ chuyên môn được đào tạo Trình độ nghiệp vụ sư phạm Môn học, Modun, tín chỉ được phân công giảng dạy
Trình độ đào tạo Chuyên môn được đào tạo
1 Phạm Thị Lý Thạc sĩ Tiếng Anh NVSP Ngoại ngữ Tiếng Anh
2 Khuất Thị Nga Thạc sĩ Triết học NVSP ĐH Chính trị
3 Dương Chí Bằng Thạc sĩ Công nghệ Thông tin NVSP GV CĐ-ĐH Tin học
4 Bùi Lương Đạt Cử nhân Luật kinh tế ĐH Sư phạm Pháp luật
5 Nguyễn Văn Dũng Cử nhân Ngôn ngữ Nhật NVSP GV CĐ-ĐH  
6 Đinh Thị Hiền Cử nhân Ngôn ngữ Nhật NVSP GV CĐ-ĐH  
7 Đan Hoàng Nghĩa Cử nhân Ngôn ngữ Nhật NVSP GV CĐ-ĐH  
8 Phương Thị Thanh Cử nhân Ngôn ngữ Nhật NVSP GV CĐ-ĐH  
9 Bùi Thị Khuyên Cử nhân Tiếng Nhật NVSP GV CĐ-ĐH  
10 Vũ Thị Lan Hương Cử nhân Tiếng Nhật NVSP GV CĐ-ĐH  
11 Nguyễn Thị Hằng Cử nhân Ngôn ngữ Nhật
12 Phạm Thị Mai Cử nhân Ngôn ngữ Nhật
13 Trần Thị Thu Thủy Tiến sĩ Lý thuyết và thống kê kinh tế ĐH Hitotsubashi Nhật Bản Giảng viên hợp tác Trưởng khoa Tiếng Nhật- Trường ĐH Ngoại ThươngGiảng viên hợp tác –Dũng Mori
14 Nghiêm Hồng Vân Tiến sĩ Ngôn ngữ Học viện KHXHVN Giảng viên hợp tác Trưởng khoa Tiếng Nhật- Trường ĐH Hà NộiGiảng viên hợp tác –Dũng Mori
15 Trần Thị Minh Phương Thạc sĩ Ngôn ngữ Nhật – ĐH Waseda Nhật Bản Giảng viên hợp tác Phó Trưởng khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản- Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐH QGHNGiảng viên hợp tác –Dũng Mori

Kênh thông tin facebook

Kênh thông tin E-Learning

Thư viện & giáo trình

Thư viện ảnh

Radio E-Learning

E-Learning Channel