Danh sách cố vấn học tập và giáo vụ

 

Danh sách đội ngũ nhà giáo ngành tiếng Nhật – Đào tạo từ xa

TT Họ và tên Trình độ chuyên môn được đào tạo Trình độ nghiệp vụ sư phạm Môn học, Modun, tín chỉ được phân công giảng dạy
Trình độ đào tạo Chuyên môn được đào tạo
1 Phạm Thị Lý Thạc sĩ Tiếng Anh NVSP Ngoại ngữ Tiếng Anh
2 Khuất Thị Nga Thạc sĩ Triết học NVSP ĐH Chính trị
3 Dương Chí Bằng Thạc sĩ Công nghệ Thông tin NVSP GV CĐ-ĐH Tin học
4 Bùi Lương Đạt Cử nhân Luật kinh tế ĐH Sư phạm Pháp luật
5 Nguyễn Văn Dũng Cử nhân Ngôn ngữ Nhật
6 Đinh Thị Hiền Cử nhân Ngôn ngữ Nhật
7 Đan Hoàng Nghĩa Cử nhân Ngôn ngữ Nhật
8 Phương Thị Thanh Cử nhân Ngôn ngữ Nhật
9 Bùi Thị Khuyên Cử nhân Tiếng Nhật
10 Vũ Thị Lan Hương Cử nhân Tiếng Nhật
11 Nguyễn Thị Hằng Cử nhân Ngôn ngữ Nhật
12 Phạm Thị Mai Cử nhân Ngôn ngữ Nhật
13 Trần Thị Thu Thủy Tiến sĩ Lý thuyết và thống kê kinh tế ĐH Hitotsubashi Nhật Bản Giảng viên hợp tác Trưởng khoa Tiếng Nhật- Trường ĐH Ngoại Thương

Giảng viên hợp tác –

Dũng Mori

14 Nghiêm Hồng Vân Tiến sĩ Ngôn ngữ Học viện KHXHVN Giảng viên hợp tác Trưởng khoa Tiếng Nhật- Trường ĐH Hà Nội

Giảng viên hợp tác –

Dũng Mori

15 Trần Thị Minh Phương Thạc sĩ Ngôn ngữ Nhật – ĐH Waseda Nhật Bản Giảng viên hợp tác Phó Trưởng khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản- Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐH QGHN

Giảng viên hợp tác –

Dũng Mori

 

Danh sách Cán bộ Quản lý, Quản trị hệ thống TT Đào tạo trực tuyến (E-Learning)

TT Họ và tên Trình độ chuyên môn được đào tạo Ban, Bộ phận Ghi chú
Trình độ đào tạo Chuyên môn được đào tạo
1 Lê Minh Tiến Thạc sĩ Quản lý kinh tế Ban Giám đốc TT Giám đốc Trung tâm
2 Nguyễn Văn Dũng Cử nhân Ngôn ngữ Nhật Ban Giám đốc TT Phó Giám đốc Trung tâm
3 Phương Thị Thanh Cử nhân Ngôn ngữ Nhật Ban Giám đốc TT Phó Giám đốc Trung tâm
4 Đan Hoàng Nghĩa Cử nhân Ngôn ngữ Nhật Ban Giám đốc TT Phó Giám đốc Trung tâm
5 Lê Thị Mỹ Trà Cử nhân Kinh tế Bộ phận Truyền thông & Tuyển sinh Phụ trách – Bộ phận Truyền thông & Tuyển sinh
6 Nguyễn Huy Hải Cử nhân Luật kinh tế Bộ phận Truyền thông & Tuyển sinh Phó Bộ phận – Truyền thông & Tuyển sinh
7 Bùi Lương Đạt Cử nhân Luật kinh tế Bộ phận Truyền thông & Tuyển sinh Phó Bộ phận – Truyền thông & Tuyển sinh
8 Cao Quỳnh Anh Cử nhân Quản trị kinh doanh Bộ phận QLĐT Phụ trách – Bộ phận Quản lý đào tạo
9 Đỗ Hữu Sáng Cử nhân Quản lý giáo dục Bộ phận QLĐT Cán bộ – Bộ phận Quản lý đào tạo
10 Đinh Ngọc Giang Cử nhân Dược Bộ phận QLĐT Cán bộ – Bộ phận Quản lý đào tạo
11 Phùng Thị Thu Trang Thạc sĩ Xã hội học Bộ phận Cố vấn học tập Phụ trách – Bộ phận Cố vấn học tập
12 Nguyễn Thị Vân Anh Cử nhân Quản lý văn hóa Bộ phận Cố vấn học tập Cán bộ – Bộ phận Cố vấn học tập
13 Phạm Thị Mai Cử nhân Tiếng Nhật Bộ phận Cố vấn học tập Cán bộ – Bộ phận Cố vấn học tập
14 Cù Ngọc Tú Cử nhân Ngôn ngữ Nhật Bộ phận Cố vấn học tập Cán bộ – Bộ phận Cố vấn học tập
15 Đặng Thị Ngần Cử nhân Tiếng Nhật Bộ phận Cố vấn học tập Cán bộ – Bộ phận Cố vấn học tập
16 Nguyễn Thị Vân Cử nhân Tiếng Nhật Bộ phận Cố vấn học tập Cán bộ – Bộ phận Cố vấn học tập
17 Nguyễn Thị Phương Cử nhân Tiếng Nhật Bộ phận Cố vấn học tập Cán bộ – Bộ phận Cố vấn học tập
18 Nguyễn Thị Thắm Cử nhân Tiếng Nhật Bộ phận Cố vấn học tập Cán bộ – Bộ phận Cố vấn học tập
19 Trương Ngọc Mai Cử nhân Kế toán Bộ phận Kế hoạch – Tài chính Phụ trách – Bộ phận Kế hoạch – Tài chính
20 Nguyễn Thị Thúy Tình Cử nhân Kế toán Bộ phận Kế hoạch – Tài chính Cán bộ – Bộ phận Kế hoạch – Tài chính
21 Hà Thị Oanh Cử nhân Kế toán Bộ phận Kế hoạch – Tài chính Cán bộ – Bộ phận Kế hoạch – Tài chính