Từ năm 2019, TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ BẮC HÀ đầu tư nghiên cứu ứng dụng CNTT hiện đại để phát triển hệ thống công nghệ đào tạo trực tuyến phục vụ hoạt động đào tạo trình độ đại học và các khoá đào tạo bồi dưỡng bằng phương thức đào tạo trực tuyến (E-Learning).Để đáp ứng các hoạt động đào tạo (nghiên cứu bài giảng, trao đổi thảo luận, luyện tập, kiểm tra đánh giá, lớp học trực tuyến đồng bộ,…) một cách hoàn chỉnh thông qua hệ thống công nghệ E-learning, nhà trường đã triển khai hệ thống bao gồm các thiết bị phần cứng và hệ thống phần mềm tích hợp:I. Hệ thống quản lý học tập (LMS): Hệ thống quản lý các hoạt động học tập của sinh viên.Các nhóm chức năng chính:– Quản lý hoạt động học tập của sinh viên- Chức năng diễn đàn thảo luận trong lớp môn- Chức năng quản lý ngân hàng câu hỏi, bài tập- Chức năng ra bài tập trực tuyến, tự kiểm tra đánh giá, nộp bài trực tuyến và chấm điểm tự động- Quản lý thời gian học tập của sinh viên và giảng dạy của giảng viên trên hệ thống- Lớp học trực tuyến (Vclass): Tại đây người học có thể tương tác với giảng viên, các học viên khác tham dự và đưa ra các câu hỏi trao đổi thảo luận trực tiếp cho giảng viên trả lời trên lớp học.II. Trang cá nhân: Là trang cá nhân cung cấp thông tin cho từng đối tượng người dùng trên hệ thống (cán bộ, giảng viên và học viên) về thông tin cá nhân, chương trình đào tạo, kế hoạch học tập của sinh viên, kết quả học tập, học phí,…III. Hệ thống hỏi đáp trực tuyến H113: Là hệ thống hỗ trợ sinh viên (Helpdesk) về các vấn đề trong quá trình học tập như:- Hỗ trợ về hành chính- Hỗ trợ về kỹ thuật- Hỗ trợ về học liệu- Gửi tới hòm thư góp ý- Các câu hỏi được gửi tới hệ thống hỏi đáp trực tuyến H113 đều sẽ được tiếp nhận và trả lời trong thời gian sớm nhất (1-3 ngày).IV: Hệ thống website: Hỗ trợ việc cung cấp thông tin, và các hoạt động sinh hoạt trao đổi trong quá trình học tập của sinh viên. Hệ thống bao gồm:- Website: www.cunhantructuyen.edu.vn / www.tiengnhat.cunhantructuyen.edu.vn- Website: www.caodangtructuyen.edu.vn / www.tiengnhat.caodangtructuyen.edu.vnHệ thống xác thực cho phép sinh viên tham gia vào các hệ thống chỉ cần thông qua một lần xác thực (đăng nhập).Tháng 01 năm 2020, tại TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ BẮC HÀ đã diễn ra cuộc khởi động dự án đầu tư trang thiết bị tăng cường năng lực đào tạo trực tuyến của TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ BẮC HÀ do Tổ chức ngoại giao Công cộng phi lợi nhuận Hàn Quốc (Korea Foundation) tài trợ. Thông qua Dự án, Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà được thụ hưởng hệ thống hạ tầng công nghệ, trang thiết bị phần cứng, phần mềm và hệ thống phòng học thực hành, studio hiện đại phục vụ cho đào tạo trực tuyến với qui mô lớn.

Kênh thông tin facebook

Kênh thông tin E-Learning

Thư viện & giáo trình

Thư viện ảnh

Radio E-Learning

E-Learning Channel